Carpet Rugs  > Sheepskin rug
Sheepskin rug
SKU 86
Sheepskin rug
Sheepskin rug  Zoom
Price:€ 25.00
Available:In stock
Quantity:

  • Sheepskin rug - Prostirka od jagnjeće kože
  • Natural lamb's skin - Prirodno jagnjeće krzno
  • Hand made - Ručna izrada